Telefon

+47 62 48 00 99

Adresse

Elfengveien 4C, 2500 TYNSET

Br. Harsjøen Entr.forr AS er et allsidig maskinentreprenørfirma med kontor- og verkstedlokaler på Tynset. Selskapet utfører oppdrag innen veibygging, tomtegraving, drenering, VA-anlegg, dyrking, maskintransport, rivning/miljøsanering og sprenging. Oppdragene utføres hovedsakelig i det indre Østlandsområdet, men også Trøndelag. Vi har i dag ca 20 ansatte om omsatte i 2019 for ca 30 mill kroner.

 

VIL DU VÆRE MED PÅ TEAMET?

 

Vi søker etter prosjektleder og/eller anleggsleder og/eller stikningsingeniør.
Valg av ansatt avhengig av kvalifikasjoner hos søker.

For stikningsingeniør vil arbeidsoppgaver være
• Innmåling og utsetting av prosjekter
• Produksjon av maskinstyringsdata
• Produksjon av sluttdokumentasjon
• Mengdeberegning og prosjektstøtte

For prosjektleder/anleggsleder vil oppgaver være
• Driftsansvar for prosjekter, herunder fremdriftsstyring, HMS, økonomi og byggherrekontrakt. Du må være vant til å ta initiativ og ansvar, og kan styre våre oppdrag i mål med rett kvalitet til riktig tid og kostnad.

Hos oss vil du få en variert og utfordrende arbeidsdag. Vi har korte beslutningslinjer med stor mulighet for å være med på å påvirke selskapet. Vi søker fokus på et miljø preget av ekte arbeidsglede og entusiasme, og firmakultur preget av samarbeid, positivitet og lagspill.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning fra fagskole, høyskole eller universitet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
• Erfaring som stikningsingeniør, fortrinnsvis fra bygg- og anleggsbransjen. Fordel med erfaring med bruk av Gemini Terreng
• Erfaring i ledelse av anleggsprosjekter

Ønskede personlige egenskaper:
• Strukturert, ryddig og nøyaktig
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Selvstendig og initiativrik
• Løsningsorientert og tar ansvar for å oppnå gode resultater.

Vi tilbyr:
• Spennende faglige utfordringer
• Positivt og uformelt arbeidsmiljø
• Konkurransedyktige betingelser

Søknadsfrist snarest og innen 10. september

Søknad med CV og annen relevant dokumentasjon sendes:
firma@brharsjoen.no

Har du spørsmål, kontakt daglig leder
Knut Joar Harsjøen • 906 91 635 • firma@brharsjoen.no
eller prosjektleder/stikningsansvarlig
Stein Inge Ryen • 901 76 610 • stein@brharsjoen.no.