Telefon

+47 62 48 00 99

Adresse

Elfengveien 4C, 2500 TYNSET

Velkommen til Brødrene Harsjøen Entreprenør AS

Brødrene Harsjøen Entreprenør er i dag en bedrift bestående av ca. 20 ansatte avhengig av oppdragsmengde. Bedriften har hovedkontor på Tynset og har i de siste år hatt mye av oppdragsmengden i Østerdalen.

Vi har en allsidig maskinpark for å utføre det meste innen graving, massetransport, maskintransport, stikning, landmåling, boring og sprengning.  Vi leverer masser og veigrus fra eget massetak og vi har et nært samarbeid med andre grusleverandører i regionen.  De ansatte har lang erfaring innen all tradisjonell anleggsvirksomhet, og er rustet for et hvert oppdrag.

Av utstyr har vi egen stikker/landmåler som utarbeider stikningsdata, dokumentasjon av utført arbeid, anleggstikking og oppfølging maskinstyring.

Vi har også egen borerigg og sprengningsbas for sprenging av fjell.

Ta gjerne konkakt for mer informasjon. Vi har den kompetansen som trengs for å utføre jobben!

Kontaktinformasjon: 
Elfengveien 4C, 2500 Tynset Org. nr. 925696994 / Telefon: 62 48 00 99 / Epost: firma@brharsjoen.no