Telefon

+47 62 48 00 99

Adresse

Elfengveien 4C, 2500 TYNSET

Tjenester

Vi har en allsidig maskinpark for å utføre det meste innen graving, massetransport, maskintransport, stikning, landmåling, boring og sprengning.  Vi leverer masser og veigrus fra eget massetak og vi har et nært samarbeid med andre grusleverandører i regionen.

Graving

Massetransport

Maskintransport

Brøyting/strøing

Boring/sprenging

Landmåling

Skiltvask

Dronescanning

Utleie

Dyrking

Grustak

Vi har egen borerigg og sprengningsbas for sprenging