Telefon

+47 62 48 00 99

Adresse

Elfengveien 4C, 2500 TYNSET

HR Entreprenør AS, orgnr 914 895 731 sin virksomhet:

HR Entreprenør AS ble dannet i januar 2015 av firmaene Brødrene Harsjøen Entreprenør AS og Ramlos AS, hver med 50% eierandel.

Brødrene Harsjøen Entreprenør AS hadde sin start midt på 1950-tallet. Ramlos AS startet i 1949, så det er 2 firmaer med solid erfaring i bransjen som står bak HR Entreprenør AS.

Firmaet ble dannet med bakgrunn i at det ble sett et behov for større tilgang på kompetanse, arbeidskapasitet, maskiner, utstyr etc.

Arbeidskraften leies inn fra hhv Ramlos AS og Brødrene Harsjøen Entreprenør AS som til sammen har ca 40 ansatte. Selskapet HR Entreprenør AS har derfor kun 2 ansatte, hvorav en er anleggsleder/prosjektleder og en er kranbilsjåfør og kjører og administrerer selskapets kranbiler.

Intensjonen er samarbeidsprosjekter og andre større prosjekter hvor det kreves mer kompetanse og arbeidskraft enn det hvert av de nevnte selskapene sitter på hver for seg.

HR Entreprenør AS skal for eksempel levere tjenester på utføring av forskjellige typer grunnarbeid, tomter, vei, vann og kloakk.

Referanser

HR Entreprenør AS har vært UE på grunnarbeid for Implenia ifm prosjektet Steibrua på Rv 3 i Alvdal kommune. Arbeidene innebar opparbeidelse av VA-anlegg, overvannssystem, bygging av vei, masseflytting, gartnertjenester og annet grunnarbeid som er naturlig på et slikt prosjekt. Inkludert også innkjøp av nødvendige varer og tjenester.
Arbeidet ble utført i 2015/2016.

Vi var hovedentreprenør på Utbyggingen Røroskrysset – Mellomriksvegen i Tynset kommune for SVV i 2016. Prosjektet innebar nytt VA-anlegg for Tynset kommune, bygging av rundkjøring og gang- og sykkelveg med tilhørende overvannssystem.

Vi har også vært UE for Svevia i Vindmølleparken i Osen i Hedmark fylke. Arbeidet her innebar opparbeidelse av fylling for turbinfundamentene med drenering og jording. Vi har også utført fjellrensk, tilbakefylling osv. I tillegg har vi utbedret en fylkesveg i forbindelse med dette prosjektet. Arbeidet her innebærer utskifting av stikkrenner, grøfting og oppgrusing av vei.

I 2018 har vi blant annet hatt 2 oppdrag for Trysil kommune med etablering av vann- og kloakksystem samt reetablering av vei. Oppussingsarbeider og asfaltering skal gjøres i 2019.

Vi er for tiden også engasjert som UE for Skanska i forbindelse med byggingen av Tolga Kraftverk. Dette arbeidet starte i august dette år og antatt slutt er på vårparten 2022. Arbeidene her består av all massseforflytting i dagsonen, etablering av inntaksdam. Vi er også noe engasjert i utkjøring fra tunnel og annet som det er behov for.

På dette prosjektet er det antatt ca 3 årsverk.