Telefon

+47 62 48 00 99

Adresse

Elfengveien 4C, 2500 TYNSET

Rv3 Kvikne, Yset – Vollan

Rv3 Kvikne, Yset – Vollan

Rv3 Kvikne, Yset – Vollan, bygging av gang- og sykkelveg fra Ysethandel til Vollanbru. Opparbeidelse av busslommer og flytting av hytteveg for fremføring av ny veglinje Rv3 Vollansvingen.

Skills

Posted on

16. September 2020