Telefon

+47 62 48 00 99

Adresse

Elfengveien 4C, 2500 TYNSET

Rv3 Atna

Rv3 Atna

Rv3 Atna, Bjøråneset bru til Atna Camping. Samarbeids prosjekt Med Gjermundshaug Anlegg.  Bredeutvidelse av ti kilometer veg og ny veglinje fra Bjøråneset bru. Opparbeidelse av busslommer, kontrollplass og bredeutvidelse av Bjøråneset...
Rv3 Kvikne, Yset – Vollan

Rv3 Kvikne, Yset – Vollan

Rv3 Kvikne, Yset – Vollan, bygging av gang- og sykkelveg fra Ysethandel til Vollanbru. Opparbeidelse av busslommer og flytting av hytteveg for fremføring av ny veglinje Rv3...
Rv3 Nåverdalsbrua

Rv3 Nåverdalsbrua

Rv3. Nåverdalsbrua, Sprenging for omkjøringsveg og fremføring av ny veg linje. Graving og sprenging for brufundamenter og transport av overskudsfjell til E6 Gylland – Hovin i...